Khách sạn 1 sao
Lưu trú > Khách sạn 1 sao
Khách sạn hạng 1 sao
(04/06/2015)
Các khách sạn hạng 1 sao ở Hội An:

Khách sạn Huy Hoàng II

Địa chỉ: Hùng Vương , Hội An
Điện thoại: 0510.3861792
kshuyhoang2@dng.vnn.vn

 

Khách sạn Thanh Bình II

Địa chỉ: Đường Nhị Trưng, Hội An
Điện thoại: 0510.3863715
vothihong@dng.vnn.vn
thanhbinhhotel.com.vn/tb/home

 

Khách sạn Hoàng Trinh

Địa chỉ: 45 Lê Quý Đôn, Hội An
Điện thoại: 0510.3916579
kshoangtrinhhoian@gmail.com
www.hoangtrinhhotel.com

Khách sạn Cửa Đại

Địa chỉ: 18 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3862231
cuadaihotel@dng.vnn.vn

  

Khách sạn Đồng Khánh

Địa chỉ: 42 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An
Điện thoại: 0510.3914400
dongkhanhhotel@yahoo.com

 

Khách sạn Thiện Thanh

Địa chỉ: 16 Bà Triệu, Hội An
Điện thoại: 0510.3916545
thienthanhhotel@dng.vnn.vn
www.hoianthienthanhhotel.com

Khách sạn Nhi Nhi

Địa chỉ: 60 Hùng Vương, Hội An
Điện thoại: 0510.3916718
salenhinhihotel@yahoo.com.vn
www.nhinhihotel-hoian.com   

Khách sạn Hoạ My

Địa chỉ: 201 Lý Thường Kiệt, Hội An
Điện thoại: 0510.3916582
hoamyhotel12003@yahoo.com

 

Khách sạn Thanh Xuân

Địa chỉ: 30 Bà Triệu, Hội An
Điện thoại: 0510.3916696
sales@longlifehotels.com
www.longlifehotels.com

Khách sạn Nhị Trưng
Địa chỉ: 700 Hai Bà Trưng, Hội An
Điện thoại: 0510.3863436
Fax: 0510.3916436
nhitrung@yahoo.com

 

Khách sạn Thanh Vân

Địa chỉ: 78 Trần Hưng Đạo, Hội An
Điện thoại: 0510.3916916
info@thanhvanhotel.com
www.thanhvanhotel.com

Khách sạn Vĩnh Huy

Địa chỉ: 203 LýThườngKiệt, HộiAn
Điện thoại: 0510.3916559
vinhhuyhotel2002@yahoo.com
www.vinhhuyhotel.com

Khách sạn Thiên Nga

Địa chỉ: 52 Bà Triệu, Hội An
Điện thoại: 0510.3916330
thienngahotel@gmail.com

 

Khách sạn Hoà Bình

Địa chỉ: 696 Hai Bà Trưng, Hội An
Điện thoại: 0510.3916838
kshoabinh@hn.vnn.vn

 

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại