Khách sạn 2 sao
Lưu trú > Khách sạn 2 sao
Khách sạn hạng 2 sao
(03/06/2015)
Các khách sạn hạng 2 sao ở Hội An:

Khách sạn Đồng Xanh

Địa chỉ: 423 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3863484
greenfieldhotel@dng.vnn.vn
www.hoiangreenfieldhotel.com

 

Khách sạn Thanh Bình III

Địa chỉ: 98 Bà Triệu, Hội An
Điện thoại: 0510.3916777
vothihong@dng.vnn.vn
www.thanhbinhhotel.com     

 

Khách sạn Vĩnh Hưng II

Địa chỉ: 143 Trần Phú , Hội An
Điện thoại: 0510.3863717
vinhhunghotelha@dng.vnn.vn
www.vinhhungresort.com

 

Khách sạn Hải Yến

Địa chỉ: 568 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3861994
kshaiyen@dng.vnn.vn
www.haiyenhotels.com     

 

Khách sạn Hướng Dương

Địa chỉ: 397 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3939838
Fax: 0510.3939818

 

 

Khách sạn Công đoàn Hội An

Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hội An
Điện thoại: 0510.3862370
hatradeunion@dng.vnn.vn
www.hoiancongdoan.com     

 

Khách sạn Hải Âu

Địa chỉ: 576 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3914577
haiauhotel-ha@yahoo.com
www.haiauhotelha.com

 

Khách sạn Hà An

Địa chỉ: 06 Phan Bội Châu, Hội An
Điện thoại: 0510.3863126
tohuong@fpt.com
wwww.haanhotel.com

 

Khách sạn Phước An

Địa chỉ: 39 Trần Cao Vân, Hội An
Điện thoại: 0510.3916757
phuocanhotel@vnn.vn
www.phuocanhotel.com

 

Khách sạn Thảo Nguyên

Địa chỉ: 500 Hai Bà Trưng, Hội An
Điện thoại: 0510.3921921
grasslandhotel@vnn.vn
www.grasslandhotel.com.vn

 

Khách sạn Vĩnh Hưng III

Địa chỉ: 96 Bà Triệu, Hội An
Điện thoại: 0510.3917277
Fax: 0510.3916359
vinhhunghotels@dng.vnn.vn
www.vinhhung3hotel.com  

Khách sạn Phương Nam

Địa chỉ: 224 Lý Thái Tổ, Hội An
Điện thoại: 0510.3923401
phuongnamha@dng.vnn.vn
www.hoianphuongnamhotel.com     

 

Khách sạn Cát Biển

Địa chỉ: 15 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3927999
seaandsandhotel@vnn.vn
www.seaandsandhotel.com

 

Khách sạn Thanh Xuân II

Địa chỉ: 61 Nguyễn Phú Chu, Hội An
Điện thoại: 0510.3911696

 

 

Khách sạn An Hội

Đ/c: 69 Nguyễn Phúc Chu, Hội An
Điện thoại: 0510.3911888
anhoihotel@yahoo.com
www.anhoihotel.com.vn     

 

Khách sạn Thanh Vân II

Địa chỉ: 467 Hai Bà Trương, Hội An
Điện thoại: 0510.3934934

 

 

Khách sạn Ánh Dương

Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng Hội An
Điện thoại: 0510.3937899       

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại