Khách sạn 4 sao
Lưu trú > Khách sạn 4 sao
Khách sạn hạng 4 sao
(03/06/2015)
Các khách sạn hạng 4 sao ở Hội An:

Khách sạn Hội An

Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, Hội An
Điệnthoại: 0510.3861445
hoianhotel@dng.vnn.vn
www.hoiantourist.com

 

Hội An Beach Resort

Địa chỉ: Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3927011
hoianbeach@dng.vnn.vn
www.hoianbeachresort.com.vn      

 

Khách sạn Victoria

Địa chỉ: Biển Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3927040
resa.hoian@victoriahotels-asia.com
www.victoriahotels-asia.com   

 

Khách sạn Huy Hoàng III

Địa chỉ: 538 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3914444
gloryhotel-hoian@dng.vnn.vn
www.gloryhotel-hoian.com

 

Khu nghỉ dưỡng NHNN&PTNT

Địa chỉ: Lạc Long Quân, Hội An
Điện thoại: 0510.3927729
sales@hoianbra.com.vn
www.hoianbra.com.vn

 

Vĩnh Hưng Resort

Địa chỉ: 111 Ngô Quyền, Hội An 
Điện thoại: (0510) 3910393
vinhhung.ha@dng.vnn.vn
www.vinhhungresort.com 

 

River - Beach Resort

Địa chỉ: 05 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3927888
reservation@river-beachresort.com
www.river-beachresort.com     

 

Khách sạnThái Bình Dương

Địa chỉ: 321 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3923777
hrm@hoianpacific.com
www.hoianpacific.com

 

Khách sạn Ven Sông

Địa chỉ: 175 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3864800
hoianriver@dng.vnn.vn
www.hoianriverresort.com       

 

Khách sạn Ananrara Hội An

Địa chỉ: 01Phạm Hồng Thái, Hội An
Điện thoại: 0510.3914555
hoian@life-resorts.com
www.life-resorts.com      

 

Khách sạn Dấu Ấn

Địa chỉ: 276 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3923999
sales@hoiantrailsresort.com.vn
www.hoiantrailsresort.com.vn  

 

Boutique Hoi An Resort

Địa chỉ: Lạc Long Quân, Hội An
Điện thoại: 0510.3939111
reservation@boutiquehoianresort.com
www.boutiquehoianresort.com

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại