Banques à Hoi An
Banques à Hoi An
(07/07/2015)
Banques-ATM

Vietin Bank
Ad: 04 rue Hoang Dieu, Hoi An 
Tél: (+84.510) 3861340

AgriBank
Ad: 92 rue Tran Phu, Hoi An 
Tél: (+84.510) 3864300

Dong A Bank
Ad: 592 rue Hai Ba Trung, Hoi An
Tél: (+84.510) 3863459

TechcomBank 
Ad: 40 rue Tran Hung Dao, Hoi An
Tél: (+84.510) 3917887

ACB - Asia Commercial Bank
Ad: 24 rue Cua Dai, Hoi An
Tél: (+84.510) 3914635

SacomBank
Ad: 29 rue Tran Hung Dao, Hoi An
Tél: (+84.510) 3911031

Military Bank
Ad: 25 rue Tran Hung Dao, Hoi An
Tél: (+84.510) 6260111

BIDV Bank
Ad: 580 rue Cua Dai, Hoi An
Tél: (+84.510) 3915181

Western Bank
Ad: 667 rue Hai Ba Trung, Hoi An
Tél: (+84.510) 3915666

VietcomBank
Ad: 02 rue Tran Cao Van, Hoi An
Tél: (+84.510) 3916375

 

Lượt xem:  473 Bản in Quay lại