Tạm dừng mở cửa Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa (07 Nguyễn Huệ, Hội An)
Tạm dừng mở cửa Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa (07 Nguyễn Huệ, Hội An)
(17/07/2015)
Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa Hội An (07 – Nguyễn Huệ) tạm đóng cửa không phục vụ khách tham quan từ ngày 11/7/2015 vì lý do một số cấu kiện gỗ thuộc hệ mái của Bảo tàng bị mối mọt làm hư hỏng gây nguy hiểm cho du khách.

Cổng tam quan Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa Hội An

Toàn bộ hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa được chuyển về trưng bày tại Bảo tàng Hội An (10B - Trần Hưng Đạo). Nguyên trước đây Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa là chùa Quan Âm (chùa Bà), UBND Thành phố cũng đã thống nhất chủ trương giao Trung tâm QLBTDSVH Hội An nghiên cứu phục hồi lại hệ thống thờ tự chùa Quan Âm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng của di tích.

Trung An Mỹ

Lượt xem:  887 Bản in Quay lại

Tin đã đưa