Hội quán Hải Nam
Hội quán Hải Nam
(24/06/2015)
Hội quán Hải Nam - Số 10 Trần Phú, Hội An.

Hội quán Hải Nam được Hoa kiều bang Hải Nam - Trung Quốc đóng góp tiền của xây dựng vào năm 1875 làm nơi sinh hoạt cộng đồng và tín ngưỡng riêng của người Hải Nam và Gia Ứng ở Hội An.

Hội quán thờ 108 anh linh của Hoa thương bị chết oan do lầm là giặc cướp biển, sau đó được vua Tự Đức minh oan và ban sắc phong Trung Đẳng thần và cho xây hội quán để đời đời cúng tế.

Phòng Văn hóa và Thông tin

Lượt xem:  1,662 Bản in Quay lại

Tin đã đưa