Các số điện thoại cần thiết
Các số điện thoại cần thiết
(10/06/2015)
Mọi thông tin cần thiết, du khách liên hệ đến các số điện thoại sau:
1. UBND thành phố Hội An
Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo, Hội An
Điện thoại: 0510.3 861 206
ubndha@dng.vnn.vn

2. Phòng Thương mại – Du lịch
Địa chỉ: 33 Phan Bội Châu, Hội An
Điện thoại: 0510.3 861 666 - 0510.3 914 078
tmdlha@gmail.com

3. Phòng quản lý xuất nhập cảnh
Địa chỉ: 88 Phan Chu Trinh, Hội An
Điện thoại: 0510.3 910 093

4. Văn phòng Thông tin Du lịch
Địa chỉ: 45 Lê Lợi, Hội An
Điện thoại: 0510.3 910 919
tmdlha@gmail.com

5. Công an thành phố Hội An
Địa chỉ: 08 Hoàng Diệu, Hội An
Điện thoại: 0510.3 861 204

6. Trung tâm Quản lý - Bảo tồn di tích
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ, Hội An
Điện thoại: 0510.3 862 946

7. Văn phòng Hướng dẫn tham quan
Địa chỉ: 5 Hoàng Diệu, Hội An
Điện thoại: 0510.3 862 715

 

 

 

 

 

8. Đội kiểm tra qui tắc
Địa chỉ: 26 Nguyễn Thái Học, Hội An
Điện thoại: 0510.3 862 358

9. Đội kiểm tra liên ngành 814
Địa chỉ: 12 Phan Châu Trinh, Hội An
Điện thoại: 0510.3 864 486

10. Nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền
Địa chỉ: 75 Nguyễn Thái Học, Hội An
Điện thoại: 0510.3 910 910

11. Bưu điện Hội An
Địa chỉ: 04B Trần Hưng Đạo, Hội An
Điện thoại: 0510.3 861 480

12. Bệnh viện Hội An
Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo, Hội An
Điện thoại: 0510.3 864 750

13. Chữ thập đỏ
Địa chỉ: 128 Trần Hưng Đạo, Hội An
Điện thoại: 0510.3 861 345

14. Taxi Mai Linh
Điện thoại: 0510.3 929 292

15. Taxi Hội An
Điện thoại: 0510.3 919 919

16. Taxi Faifo
Điện thoại: 0510.3 91 91 91

 

 

 

 

 

     

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

Lượt xem:  454 Bản in Quay lại

Tin đã đưa