Ngân hàng
Ngân hàng
(08/06/2015)
Hầu hết các khách sạn, khu du lịch đều có dịch vụ này trừ một vài khách sạn nhỏ. Ngoài ra, du khách có thể thực hiện ở một số địa chỉ sau:

 

   
Ngân hàng Công Thương
Địa chỉ: 04 Hoàng Diệu, Hội An
Điện thoại: 0510.3861340

Ngân hàng NN & PTNT
Địa chỉ: 92 Trần Phú, Hội An
Điện thoại: 0510.3864300

Ngân hàng Đông Á
Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Hội An
Điện thoại: 0510.3863459

Ngân hàng Kỹ Thương
Địa chỉ: Hai Bà Trương, Hội An
Điện thoại: 0510.3917887

Ngân hàng Á Châu
Địa chỉ: 24 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3914635

  Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Địa chỉ: 29 Trần Hưng Đạo, Hội An
Điện thoại: 0510.3911031

Ngân hàng Quân đội
Địa chỉ: 25 Trần Hưng Đạo, Hội An
Điện thoại: 0510.6260111

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Địa chỉ: 580 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0510.3915181

Ngân hàng PV
Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Hội An
Điện thoại: 0510.3915666

Ngân hàng Ngoại thương
Địa chỉ: 02 Trần Cao Vân, Hội An
Điện thoại: 0510.3916375

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

Lượt xem:  828 Bản in Quay lại