Đình Sơn Phong
Đình Sơn Phong
(29/05/2015)
Đình Sơn Phong nằm tại số 350 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An.

Đình Sơn Phong thờ Đại Càn Tứ Vị Thánh Nương và vị nữ thần gốc Chăm Thiên Y-A-Na và là nơi mang nhiều dấu tích của sự sát nhập từ các làng Đại An, Mậu Tài, Phong Niên, một phần đất Sơn Phô. Từ sự sát nhập này, làng và đình có tên mới là Sơn Phong.

Tương truyền làng có truyền thống làm các dịch vụ trong hoạt động thương mại và bảo đảm an ninh cho cả phố Hội An. Năm 1715, Chúa Nguyễn Phúc Chu ban tặng làng một tấm biển đề 4 chữ “Cứu Thế Độ Nhân” chạm 10 chim phượng bay lượn mềm mại, uyển chuyển. Tấm biển hiện được treo trước hậu tẩm.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

Lượt xem:  1,042 Bản in Quay lại

Tin đã đưa