Nhà thờ tộc Nguyễn Tường
Nhà thờ tộc Nguyễn Tường
(10/04/2015)
Nhà thờ tộc Nguyễn Tường (địa chỉ - số 8/2 đường Nguyễn Thị Minh Khai) thường được người dân địa phương gọi là Dinh Ông Lớn. Đây là di tích có giá trị đặc biệt, gắn với sự phát tích của dòng họ Nguyễn Tường ở Hội An và của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, đồng thời lưu giữ nhiều sách hiếm, đồ cổ và sắc vong vua ban.

 

 

Nhà thờ tộc Nguyễn Tường

 

- Tiền nhân khởi dựng Nhà thờ tộc Nguyễn Tường là cụ Nguyễn Tường Vân (Binh bộ Thượng thư triều Minh Mạng).

- Ngôi nhà được bắt đầu xây dựng vào đầu thế kỷ 19. Tôn tạo vào năm 1909. Đến năm 2005, thì được Nhà Nước đại tu bổ.

- Năm 2008, Nhà thờ tộc Nguyễn Tường được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

- Đến giữa năm 2013 thì mở cửa đón khách tham quan. Hiện ngôi nhà đang được các hậu duệ đời thứ 10 trông coi và bảo quản.


Nhà thờ tộc Nguyễn Tường là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc: